Make your own free website on Tripod.com

YABANCI DIL

ITALYANCA
Home
ALMANCA
ITALYANCA
INGILIZCE
RUSCA
YUNANCA
ISPANYOLCA
JAPONCA
CINCE
BULGARCA

                                   İTALYANCA DİL DERSLERİ

Söylenişi

Türkçesi

İtalyanca Yazılımı

Bonjorno

Günaydın

Buon giorno

Çao

Merhaba

Ciao

Arrivederçi

Allahaısmarladık

Arriverderci

Gratsi

Teşekkür ederim

Grazie

Mi kiyamo.....

Benim ismim...

Mi chiamo....

Si

Evet

Si

No

Hayır

No

Benvenuuto

Hoş geldiniz

Benvenuto

Bonasera

İyi akşamlar

Buonasera

İl so nome

İsminiz nedir

Il suo nome

Un momento

Bir dakika

Un momento

Kome

Nasıl

Come

Söylenişi

Türkçesi

İtalyanca Yazılımı

Bene

İyi

Bene

Male

Kötü

Male

Poko

Az

Poco

Ki

Chi

Kim

Kosa

Ne

Cosa

Kome

Nasıl

Come

Non

Değil

Non

Turko

Türkçe

Turco

İtalyano

İtalyanca

İtaliano

Per

için

Per

Kon

İle

Con

Ora

Şimdi

Ora

Söylenişi

Türkçesi

İtalyanca Yazılımı

Dopo

Sonra

Dopo

Sempre

Hep, daima

Sempre

Mai

Hiç asla

Mai

kuando

Ne zaman

Quando

Kuanto

Ne kadar

Quanto

Oji

Bugün

Oggi

Domani

Yarın

Domani

Basta

Yeter

Basta

Non basta

Yetmez

Non basta

Forse

Belki

Forse

Tardi

Geç

Tardi

Presto

Erken, Çabuk

Presto

Söylenişi

Türkçesi

İtalyanca Yazılımı

Dove

Nereye? Nerede?

Dove

Abitare

İkamet etmek

Abitare

Trovare

Bulmak

Trovare

Utile

Yararlı

Utile

Façile

Kolay

Facile

Diffiçile

Zor, güç. Kolay olmayan

Difficile

Posibile

Mümkün, olabilir

Possibile

İmposibile

İmkansız, olamaz

İmposibile

Stare

Olmak(sağlık) biriyle kalmak,bir yerde oturmak ,yaşamak

Stare

La sıkula

Okul

La scuola

Subito

Hemen, derhal

Subito

Ankora

Henüz

Ancora

Söylenişi

Türkçesi

İtalyanca Yazılımı

io

Ben

İo

Tu

Sen

Tu

Lui (eril)

O

Lui (eril)

Ley (dişi)

O

Lei (dişi)

Ley

Siz (nezaketen)

Ley

Noy

Biz

Noi

Voy

Siz

Voi

Loro

Onlar

Loro

Loro

Onlar (nezaketen)

Loro

Söylenişi

Türkçesi

İtalyanca Yazılımı

İo sono

Ben.....im

İo sono

Tu sayi

Sen...sin

Tu sei

Lui e (e)

O (e)

Lui é

Ley e (d)

O (d)

Lei é

Ley e

Siz (nezaketen)

Ley é

Noy siyamo

Biz...iz

Noi siamo

Voy siyete

Siz....siniz

Voi siete

Loro sono

Onlar...dırlar

Loro sono

Loro sono

Sizler (nezaketen)..siniz

Loro sono

Söylenişi

Türkçesi

İtalyanca Yazılımı

İo sono turko

Ben türküm

İo sono turco

Tu sayi italyano

Sen. tialyansın

Tu sei italiano

Lui e italyano

O (e) italyandır

Lui é italiano

Ley e italyana

O (d) italyandır

Lei é italiana

Ley e italyana

Siz (nezaketen)

Ley é italiana

Noy siyamo italyani

Biz.italyanız

Noi siamo italiani

Voy siyete françesi

Siz fransızsınız

Voi siete francesi

Loro sono lontani

Onlar.uzaktadırlar

Loro sono lontani

Loro sono sinçere

Sizler samimisiniz

Loro sono sincere

Söylenişi

Türkçesi

Fransızca Yazılımı

Lavorare

Bir yerde çalışmak

Lavorare

Vedere

Görmek

Vedere

Volere

İstemek

Volere

Sapere

Bilmek

Sapere

Dolçe

Tatlı

Dolce

Veloçe

Hızlı

Veloce

Piyano

Yavaş

Piano

Sempliçe

Basit

Semplice

La kamera

Oda

La camera

İl banyo

Banyo

İl bagno

Oyni

Her

Ogni

Oyni jiorno

Her gün

Ogni giorno

Portare

Getirmek, götürmek

Portare

Enter supporting content here