Make your own free website on Tripod.com

YABANCI DIL

Home
ALMANCA
ITALYANCA
INGILIZCE
RUSCA
YUNANCA
ISPANYOLCA
JAPONCA
CINCE
BULGARCA

YILDIZ MATBACILIK
cep: 0539 564 05 08
kadiranac
 
FRANSIZCA DİL DERSLERİ

                                         Fransızca kelimeler ve cümleler

SÖYLENİŞİ

TÜRKÇESİ

FRANSIZCA YAZILIMI

Bonjur

Merhaba

Bonjour

Komo vu zapele vu

İsminiz nedir?

Comment vous appelle -Vous

Salüt

Merhaba

Salut

Bonsuar

İyi Akşamlar

Bonsoir

Komo tale vu

Nasılsınız?

Comment allez- vous

Tre bian, mersi

İyiyim teşekkürler

Trés bien, merci.

Komo sava?

Naber?

Comment Ça va?

A sabian

Gayet iyiyim

Asses bien

Komsi komsa

Şöyle böyle

Comme ci comme ça

Sa va

selam

Ça va

Sa va bian

Selam, iyiyim.

Ça va bien

E Tua

Ya sen

Et Toi

oruva

Allahaısmarladık

Au revoir

Apita

Sonra görüşürüz

À plus tard

SÖYLENİŞİ

TÜRKÇESİ

FRANSIZCA YAZILIMI

Bone nüi

İyi Akşamlar

Bonne nuit

Ekskuse mua

Affedersiniz

Excusez-moi

Jö süi disole

Kusura bakmayın

Je sui désolé

Pardon?

Pardon?

Pardon?

U e la post?

Posthane nerededir?

Où e la poste?

Se laba

Hemen orada

C'est là-bas

Kesköse

Bu nedir?

Qu'est-ce que-ce

Jö tem

Seni seviyorum

Je t'aime

Jöne kompro pa

Anlamıyorum

Je ne comprend pas

Jön sepa

Bilmiyorum

Je ne sais pas

Parle vu zangle

İngilizce konuşuyormusun

Parlez-vous anglais?

Vu parle trebian franse

Fransızcanız çok iyi

Vous parlez trés bien français

Silvup le

Lütfen

S'il vous plait

Dako

Tamam

D'accord

SÖYLENİŞİ

TÜRKÇESİ

FRANSIZCA YAZILIMI

Mersi

Teşekkür

Merci

Dö riya

Bir şey degil

De rien

Pa dö problem

Sorun degil

Pas de probléme

Ui

Evet

Oui

No

Hayır

Non

An pö

Biraz

Un peu

Bian sü

Elbette

Bien sur

Bon

İyi,tamamdır,pekala

Bon

Vuasi madam.....

Bu Madam.....

Voici Madame.....

Anşante

Memnun oldum

Enchanté

Komo vu zapele vu?

İsminiz nedir?

Comment vous appelez-vous

Jö mapel.....

Benim ismim.......

Je m'apelle.....

Tü tapel komo

İsmin ne?

Tu t'apelles comment

Sitita plizya

Memnun oldum (tanışma)

C'etait un plaisir

Söylenişi

Türkçesi

Fransızca Yazılımı

Ben

Je

Sen

Tu

İl (eril)

O

İl (eril)

El (dişi)

O

Elle (dişi)

Nu

Biz

Nous

Vu

Siz

Vous

İl (eril)

Onlar

Ils (eril)

El (dişi)

Onlar

Elles (dişi)

                             FRANSIZCA GRAMER - ŞAHIS ZAMİRLERİ
 

Söylenişi

Türkçesi

Fransızca Yazılımı

Jö süi

Ben ....um

Je suis

Tü e

Sen .....sın

Tu es

İl e

O. ...ir

İl est

El

O ...ir

Elle est

Nu

Biz ....iz

Nous sommes

Vu

Siz ....iz

Vous étes

İl

Onlar ...dır

Ils sont

El son

Onlar ...dir

Elles sont

           FRANSIZCA GRAMER - MÜLKİYET SIFATLARI
 

Söylenişi(eril)

Türkçesi(eril)

Fransızca Yazılımı (e)

Söylenişi(dişi)

Türkçesi(dişi)

Fransızca yazılımı (d)

Mon

Benim

Mon

Ma

Benim

Ma

Ton

Senin

Ton

Ta

Senin

Ta

Son

Onun

Son

Sa

Onun

Sa

Notr

Bizim

Notre

Notr

Bizim

Notre

Votr

Sizin

Votre

Votr

Sizin

Votre

Lör

Onların

Leur

Lör

Onların

Leur

   FRANSIZCA ÇOĞUL MÜLKİYET SIFATLARI - HER İKİ CİNS İÇİN

Söylenişi

Türkçesi

Fransızca yazılımı

Me

Benim

Mes

Te

Senin

Tes

Ses

Onun

Ses

No

Bizim

Nos

Vo

Sizin

Vos

Lör

Onların

Leurs

                 FRANSIZCA KELİMELER VE CÜMLELER
 

Söylenişi

Türkçesi

Fransızca Yazılımı

Parl.!

Konuş.!

Parle.!

Manj.!

Ye.!

Mange.!

Poz.!

Koy.!

Pose.!

Antr.!

Gir.!

Entre.!

Don.!

Ver

Donne.!

Nantr pa

Girme.!

N'entre pas.!

Nö ferm pa

Kapama.!

Ne ferme pas

Nö poz pa

Koyma.!

Ne pose pas

Nö parl pa

Konuşma.!

Ne parle pas

Marş.!

Yürü.!

Marche.!

Se jenyal

Onu sevdim

C'est génial.!

Tü em ......

Sen......seviyormusun

Tu aimes.......

DERS 1......FRANSIZCA KELİMELER
lö livr..................................................kitap
lö pupitır............................................sıra
lö şiyen..............................................köpek
lö panye.............................................sepet
la tabıl.................................................sıra
lö kreyon............................................kalem
lö şa.....................................................kedi
la regıl.................................................cetvel
lö mür..................................................duvar
lö stilo..................................................dolmakalem
la şez....................................................sandalye
la port...................................................kapı
la fönetır...............................................pencere
la kıle.....................................................anahtar
loranj.....................................................portakal
luazo.....................................................kuş

FRANSIZCA DİL DERSLERİ.....DERS İKİ ..(ÖN-ÜN)
 
 
ÜN POM.......................................BİR ELMA
ÖN PARAPLÜ............................BİR ŞEMSİYE
ÖN ÖF...........................................BİR YUMURTA
ÜN BUTEY...................................BİR ŞİŞE
ÜN ORANJ...................................BİR PORTAKAL
ÖN VER.........................................BİR BARDAK
ÜN İMAJ........................................BİR RESİM
ÜN MEZON...................................BİR EV
ÜN PORT.......................................BİR KAPI
ÖN ŞAPO......................................BİR ŞAPKA

FRANSIZCA DİL DERSLERİ.....BASİT CÜMLE ŞEKLİ
 
SE TÖN PANYE...................................BU BİR SEPETTİR
SE TÜN ŞEZ.........................................BU BİR SANDALYEDİR
SE TÖN ŞİYEN.....................................BU BİR KÖPEKTİR
SE TÖN STİLO......................................BU BİR DOLMAKALEMDİR
SE TÖN MÜR........................................BU BİR DUVARDIR
SE TÖN PÜPİTIR..................................BU BİR SIRADIR
SE TÖN LİVR.........................................BU BİR KİTAPTIR
SE TÖN UAZO.......................................BU BİR KUŞTUR
SE TÜN REGIL......................................BU BİR CETVELDİR
SE TÖN Lİ...............................................BU BİR YATAKTIR
SE TÖN MEZON....................................BU BİR EVDİR
SE TÜN RADYO....................................BU BİR RADYODUR
 

FRANSIZCA DİL DERSLERİ.....KESKÖSE İLE SORU SORMA
 
KESKÖSE...BU NEDİR?....SE TÜN TABIL...BU BİR MASADIR
 
KESKÖSE...BU NEDİR?....SE TÜN MEZON..BU BİR EVDİR
 
KESKÖSE...BU NEDİR?...SE TÜN RADİO..BU BİR RADYODUR
 
KESKÖSE..BU NEDİR?...SE TÜN AUTO...BU BİR ARABADIR

FRANSIZCA DİL DERSLERİ... ES  İLE SORU CÜMLESİ
 
ES ÜN ŞEZ..........................BU BİR SANDALYE MİDİR
ES ÖN OTOBÜS................BU BİR OTOBÜS MÜDÜR
ES ÜN EKOL.....................BU BİR OKUL MUDUR
ES ÜN VEST.....................BU BİR CEKET MİDİR
ES ÜN İMAJ......................BU BİR RESİM MİDİR
ES ÖN VER.......................BU BİR BARDAK MIDIR
ES ÖN VASE...................BU BİR VAZO MUDUR
ES ÖN SO.........................BU BİR KOVA MIDIR
 

FRANSIZCA DİL DERSLERİ   (U) LU SORU CÜMLELERİ
 
ES ÜN MEZON U ÜN EKOL....BU BİR EV Mİ YOKSA OKUL MU
ES ÜN ŞEZ U ÜN TABIL.........BU BİR SANDALYE Mİ YOKSA MASA MI
ES ÖN VER U ÜN BUTEY.......BU BİR BARDAK MI YOKSA ŞİŞE Mİ
ES ÖN PUASON U ÜN FLÖR...BU BİR BALIK MI YOKSA ÇİÇEK Mİ
ES ÜN POM U ÜN ORANJ......BU BİR ELMA MI YOKSA PORTAKAL MI
ES ÜN KART U ÜN İMAJ.......BU BİR HARİTA MI YOKSA RESİM Mİ
ES ON TREN U ÖN BATO.....BU BİR TREN Mİ YOKSA GEMİ Mİ
ES ÜN BİSİKLET U ÜN ŞEZ.. BU BİR BİSİKLET Mİ YOKSA SANDALYE Mİ

FRANSIZCA KELİMELERİN ÇOGUL HALLERİ
 
ÖN BATO..........GEMİ..............DE BATO.........GEMİLER
ÖN ŞİYEN..........KÖPEK.........DE ŞİYEN........KÖPEKLER
ÜN POM............ELMA............DE POM............ELMALAR
ÜN FLÖR..........ÇİÇEK...........DE FLÖR..........ÇİÇEKLER
ÖN LİVR...........KİTAP............DE LİVR...........KİTAPLAR
......................................................................................................................
 
LA PORT.......KAPI............................LE PORT....KAPILAR
LA TABIL......MASA..........................LE TABIL....MASALAR
LÖ MÜR........DUVAR........................LE MÜR.......DUVARLAR
LA FÖNETIR.......PENCERE............LE FÖNETIR..PENCERELER
LA ŞEZ..........SANDALYE...............LE ŞEZ.....SANDALYELER
LA KILE......ANAHTAR....................LE KILE....ANAHTARLAR
LÖ ŞİYEN.....KÖPEK........................LE ŞİYEN...KÖPEKLER
LA REGIL....CETVEL.......................LE REGIL...CETVELLER
 

FRANSIZCA ÇOGUL CÜMLELER
 
SÖ SON DE TABIL.......BUNLAR MASADIR
SÖ SON DE ZUAZO.....BUNLAR KUŞLARDIR
SÖ SON DE MEZON....BUNLAR EVLERDİR
SÖ SON DE POM..........BUNLAR ELMADIR
SÖ SON DE FİY.............BUNLAR KIZLARDIR
SÖ SON DE ZOTOBÜS..BUNLAR OTOBÜSTÜR
SÖ SON DE BUAT........BUNLAR KUTULARDIR
SÖ SON DE ŞÖVO.......BUNLAR AT TIRLAR
SÖ SON DE PARAPLÜ.BUNLAR ŞEMSİYELERDİR
SÖ SON DE GARSON...BUNLAR ERKEK ÇOCUKLARIDIR
SÖ SON DE ŞAPO......BUNLAR ŞAPKALARDIR
SÖSON DE ŞÖMİZ.....BUNLAR GÖMLEKLERDİR
SÖ SON DE ZORANJ...BUNLAR PORTAKALLARDIR
SÖ SON DE BUTEY.....BUNLAR ŞİŞEDİRLER
SÖ SON DE BATO....BUNLAR GEMİLERDİR
SÖ SON DE BUAT....BUNLAR KUTULARDIR
 

FRANSIZCA TEKİL OLUMSUZ CÜMLELER
 
                         NE PA Z DEGİLDİR
 
SÖ NE PA Z ÖN Lİ..............BU BİR YATAK DEGİLDİR
SÖ NE PA Z ÖN PANYE...BU BİR SEPET DEGİLDİR
SÖ NE PA Z ÜN PORT.....BU BİR KAPI DEGİLDİR
SÖ NE PA Z ÜN REGIL...BU BİR CETVEL DEGİLDİR
SÖ NE PA Z ÖN SO..........BU BİR KOVA DEGİLDİR
 
 

FRANSIZCA ÇOGUL OLUMSUZ CÜMLELER
 
                     NÖ  PA...DEGİLDİRLER
 
SÖ NÖ SON PA DE Lİ..............BUNLAR YATAK  DEGİLDİR
SÖ NÖ SON PA DE PANYE...BUNLAR SEPET DEGİLDİR
SÖ NÖ SON PA DE PORT......BUNLAR KAPI DEGİLDİR
SÖ NÖ SON PA DE MEZON...BUNLAR EV DEGİLDİR
SÖ NÖ SON PA DE İMAJ...BUNLAR RESİM DEGİL
 

                 FRANSIZCA OLUMLU ÇOGUL SORU CÜMLELERİ
 
ESKÖ SÖSON  DE TABIL.........BUNLAR MASALAR MIDIR?
 
ESKÖ SÖSON DE POM...........BUNLAR ELMALAR MIDIR?
 
ESKÖ SÖSON DE ŞİYEN........BUNLAR KÖPEKLER MİDİR?
 
ESKÖ SÖSON DE ZUAZO.....BUNLAR KUŞLAR MIDIR?
 
ESKÖ SÖSON DE MÜR........BUNLAR DUVARLAR MIDIR?
 
ESKÖ SÖSON DE ŞA...........BUNLAR KEDİLER MİDİR?
 
ESKÖ SÖSON DE KREYON..BUNLAR KALEMLER MİDİR?
 
 
 

                                    FRANSIZCA SIFATLAR
 
BON.................................İYİ
MOVE.............................KÖTÜ
MOVEZ...........................KÖTÜ
LON................................UZUN
LONG.............................UZUN
KUR...............................KISA
KURT............................KISA
PÖTİ....PÖTİT.............KÜÇÜK
GRAN....GRAND.......BÜYÜK
VİYÖ............................YAŞLI
VİYEY..........................ESKİ
NUVO....NUVEL......YENİ
JÖN............................GENÇ

              FRANSIZCA CÜMLELER
 
SE TÜN MEZON GRAND........BU BÜYÜK BİR EVDİR
 
SE TÖN KREYON KUR...........BU KISA BİR KALEMDİR
 
ROBER E TÖN GARSON BON....ROBER İYİ BİR ÇOCUKTUR
 
SÖSON DE  ZÖ MOVE........BUNLAR BOZUK YUMURTALAR
 

                                  FRANSIZCA İŞARET SIFATLARI
 
                                         SÖ............SET....................SE....................
 
                                                  ÖRNEK CÜMLELER
 
                                                              SÖ.....BU
 
LÖ LİVR...............................................KİTAP
SÖ LİVR..............................................BU KİTAP
 
LÖ ŞİYEN...........................................KÖPEK
SÖ ŞİYEN...........................................BU KÖPEK
 
 
                                                 SET........BU
 
LA FAM..............................KADIN
SET FAM...........................BU KADIN
 
LA TABIL...........................MASA
SET TABIL.......................BU MASA
 
                                               SE.......BU
 
SE LİVR.......................BU KİTAPLAR
 
SE  ZARBIR..............BU AGAÇLAR
 
SE ZOM.....................BU ADAMLAR
 
SE FAM.....................BU KADINLAR
 
       
                                           FRANSIZCA CÜMLELER
 
JAN NE PA JÖN.......................JAN GENÇ DEGİLDİR
 
SET POM E BON....................BU ELMA İYİDİR
 
SÖ KREYON E LON..............BU KALEM UZUNDUR
 
SE TABIL SON GRAND........BU MASALAR BÜYÜKTÜRLER
 
SE VEST SON LONG............BU CEKETLER UZUNDURLAR
 
 
 
 
yıldız matbaacılık
cep: 0539 05 08
 

Lycos MP3 Search

Artist or Song Name: